foto2

Apelskolan

Fotopromenad Del 2

 

Välj ett av följande tema och ta fem bilder

som passar temat. Bilderna publiceras sedan

på Apelskolans hemsida.

 

Lycka

Rädslor

Motstånd

Ljuset i mörkret

Det lilla i det stora

 

 

Designing my way